Zimná údržba

  Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií, parkovísk, chodníkov a priemyselných parkov

  Strojná a ručná údržba komunikácií (posyp, pluhovanie, prípadne ich kombinácia)

  Nakladanie a odstraňovanie snehu, odstraňovanie ľadu

  NONSTOP dispečing a monitoring

Letná údržba

  Strojné zametanie a splachovanie

  Odsávanie vody

  Kosenie trávnatých plôch, odvoz pokosenej trávy

  Výrub stromov a odstraňovanie pňov / koreňov po výrube /

  Kosenie a úprava detských ihrísk

  Čistenie kanalizačných vpustí a odvodňovacích žľabov

zimna udrba
letna udrzba

pluhovanie