Stavebné práce

  Rekonštrukcie a zatepľovanie objektov pozemného staviteľstva

  Výstavby a rekonštrukcie kanalizačných sietí a vodovodov všetkých priemerov

  Výmena vonkajších rozvodov UK, TK /teplovody, parovody/

  Búranie veľkých a aj malých objektov

  Recyklácia stavebných odpadov

  Terénne úpravy zahŕňajúce zrovnávanie terénu

  Výkopy základov

  Výkopy pre pokládku inžinierskych sietí

  Svahovanie terénu

  Ručné výkopové práce

Demontáž azbestu

  Demontáž materiálov s obsahom azbestu v priemysle

  Demontáž materiálov s obsahom azbestu domácnosti

  Demontáž materiálov s obsahom azbestu opláštenia budov

  Odborná likvidácia všetkých typov materiálov s obsahom azbestu

bager
potrubie

inzinierske siete