Kvapalné odpady

  Odvoz a spracovanie odpadových vôd (splaškových aj priemyselných)

  Odvoz a spracovanie vôd s obsahom ropných látok

  Odvoz a spracovanie obrábacích emulzií

  Odvoz a spracovanie kyslých a zásaditých roztokov

  Odvoz a spracovanie vodou riediteľných farieb

  Odvoz a spracovanie vôd s obsahom kovov

Nebezpečné odpady

  Odvoz a spracovanie použitý olej, filtre, rukavice, handry

  Odvoz a spracovanie žiarovky, žiarivky

  Odvoz a spracovanie odpadovej kyseliny

  Odvoz a spracovanie odpadového riedidla

  Odvoz a spracovanie vyradených chemikálii

Komunálne a tuhé odpady

  Odvoz odpadu kontajnerovým vozidlom / kontajnery 7-12m3 /

  Odvoz odpadu špeciálnym vozidlo z nádob 110l, 120l, 250l,1100l

  Odvoz odpadu valníkovým vozidlom


Neváhajte nás kontaktovať
orl vozidlo
vozidlo na odpad

vozidlo na kontajner